heikkilankuistiTervetuloa

Palvelen pitkän kokemuksen antamalla näkemyksellä ja pätevyydellä. Vahva osaaminen arkkitehtonisista ratkaisuista erilaisissa rakennusprojekteissa näkyy palveluideni laatuna, toimitusvarmuutena ja tunnettuutena.

Perinteisen suunnittelun lisäksi erityisosaamistani ovat koulusuunnittelu, palveluasuminen ja korjausrakentaminen. Asiakaskuntaani kuuluu niin kuntia, rakennusyrityksiä kuin yksityisiäkin rakentajia.